20170613 bijdrage casus verzekeraar specialist Emmink